fbpx

Shree Harsiddhi

chalisas

Shri Gayatri Chalisa In Hindi and English

Gayatri Chalisa (English) ||Dohaa|| !!  Hreem shreem kleem megha prabha jevan jyoti prachand,Shanti kranti, jagruti, pragati, rachana, shakti akhand,Jagat janni mandal, karni gayatri sukhdham,  . Pranvom savitri swadha, swaha puran kam. !! ||Chopayi||!!  Aum bhur bhuvah swah yut janni,gayatri nitt kalimal dehani, Akshar chaubis param punita, inmen base shastra shruti geeta.!!  !!  Shashwat satoguni satrupa, satya sanatan sudha anupa.  Hansarodha sitamber …

Shri Gayatri Chalisa In Hindi and English Read More »

error: Content is protected !!